Løsninger

Vi har omfattende erfaring med at arbejde med bilflåder i både offentlige og private virksomheder, og denne erfaring giver os et optimalt udgangspunkt for at tilbyde de bedste og mest effektive løsninger til vores kunder. Vi forstår, at enhver virksomhed har unikke behov, når det kommer til deres bilflåde, og vi tager altid højde for dette i vores tilgang.

Vi forstår også vigtigheden af grøn omstilling og bæredygtighed i dagens samfund. Vi hjælper vores kunder med at træffe beslutninger baseret på fakta og data. Med vores omfattende viden om bilflåder og avancerede dataanalyseværktøjer kan vi give vores kunder værdifulde indsigter i deres flådes præstation og effektivitet. Dette kan hjælpe dem med at træffe informerede beslutninger, der kan føre til betydelige besparelser og forbedringer i deres bilflåde.

Vi tilbyder smarte ladestandere, der kan prioritere rækkefølgen af opladning af biler baseret på deres kørselsmønster. Dette betyder, at virksomheder kan reducere deres CO2-aftryk og opnå en mere bæredygtig bilflåde uden at gå på kompromis med deres driftseffektivitet.

Vores løsninger er skræddersyet til at imødekomme vores kunders behov og målsætninger. Vi samarbejder tæt med vores kunder for at sikre, at vores løsninger er integreret i deres virksomhedsstrategi og er tilpasset deres specifikke behov og krav. Samlet set kan vores løsninger hjælpe vores kunder med at opnå en mere effektiv og bæredygtig bilflåde, der er i overensstemmelse med deres forretningsmål og værdier.

Smart ladestander

Ved overgang til elbiler er en af de store omkostninger, etablering af infrastrukturen til ladestandere.

En af de største udfordringer ved at skifte til elbiler er omkostningerne ved at etablere infrastrukturen til ladestandere. På mange bygninger er den nuværende elektriske kapacitet ikke tilstrækkelig til at etablere flere ladestandere. Hvis man for eksempel ønsker at etablere fem ladestandere, er det nødvendigt at installere kabler med den krævede mængde Ampere, eller dele den eksisterende kapacitet mellem ladestanderne.

Med vores Smart Ladestander prioriteres opladningen af bilerne ud fra faktorer som bilernes køretidspunkter og antallet af reservationer, hvilket reducerer behovet for ekstra kapacitet og sikrer en mere effektiv og bæredygtig brug af elbilsladning.

Flådeoptimering

Det handler om at din bilflåde bruges rigtig.

Bilflådens kørselsbehov og adfærd er under konstant forandring, og når der er biler på flere lokationer, kan der opstå mangel på køretøjer på nogle steder og overskud på andre. Desuden kan visse køretøjer have tendens til at køre lange ture, mens andre på en anden lokation sjældent anvendes. Der er mange forskellige scenarier, som kan påvirke bilflådens effektivitet, og derfor er det afgørende at have et værktøj til at optimere bilflåden.

Vores løsning inkluderer en indbygget funktion til flådeoptimering, som tager højde for disse forskellige scenarier, og du vil have løbende mulighed for at optimere jeres bilflåde i takt med jeres skiftende behov.

Grøn omstilling

Grøn omstilling handler om reducering af CO2 udslip og skabe et renere miljø – her er bilflåden et nemt område at starte på.

Mange virksomheder er blevet pålagt at dokumentere deres CO2-udledning og ønsker samtidig at nedbringe den. Dette inkluderer ofte virksomhedens bilflåde, som typisk består af biler med fossilt brændstof. Det er ikke altid muligt at erstatte bilflåden med elbiler, men det er vigtigt at have indgående kendskab til, hvordan bilflåden anvendes, og at kunne indhente data og dokumentere fremtidig adfærd og udledning, for at kunne træffe den rette beslutning.

Med vores mangeårige erfaringer og vores løsninger kan vi hjælpe jer med at få et fuldstændigt overblik over jeres bilflåde og hvordan I kan gennemføre en grøn omstilling.

Læs mere

Adfærdsalarmer

Med vores løsning kan du modtage alarmer, som er vigtige for Jer, fra bilen. 

Med vores løsning er det muligt at modtage forskellige typer af alarmer fra bilen, der er vigtige for Jer. Disse alarmer kan have forskellige formål og omfatter både sikkerheds- og driftsorienterede alarmer, såsom kollision, manglende 12V på bilerne eller overkørte kilometer ved leasingaftaler.

Derudover kan I også modtage mere kritiske alarmer, der er afgørende for overholdelse af grønne målsætninger, som f.eks. kørselsadfærd, hastighedsoverholdelse, overdreven acceleration og hårde opbremsninger.